AK Consult надає професійну кваліфіковану допомогу керівництву компаній в підвищенні фінансової ефективності діяльності підприємства.

Ми надає комплекс послуг з управління бухгалтерським і податковим обліком, поліпшенню фінансової та управлінської політики, інвестиційних процесів націлених на збільшення Вашого прибутку.

Головним нашим завданням є показати наскільки може вирости прибуток компанії, якщо оптимізувати її фінансову модель.

Аналіз поточної фінансової діяльності, дозволить виявити недоліки і швидко їх усунути.

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік являє собою формування документованої систематизованої інформації про облікові об’єкти відповідно до встановлених вимог і складання на її основі бухгалтерської (фінансової) звітності.

Податковий облік

Нормативно-правове регулювання змінюється дуже часто. Щоденний моніторинг законодавства досвідченими фахівцями дозволяє уникнути можливих ризиків і труднощів в обліку.

Управлінський облік

Управлінський облік дозволяє вимірювати і повідомляти фінансову інформацію, а також інші види інформації, яка необхідна для прийняття ефективних стратегічних рішень.

Бюджетування та інвестиційне планування

Планування, як важлива ланка управління, висловлює підготовку і прийняття на базі обраних варіантів поєднання параметрів управлінських рішень, пов’язаних з майбутнім розвитком організації.

Автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку в облікових системах

Автоматизація обліку знижує ризик помилок через людський фактор, а також підвищує ефективність бізнесу.

Меню